Warmteopslag krijgt support van kabinet

Warmteopslag vormt een belangrijke aanvulling op andere opslagtechnieken. Het speelt een belangrijke rol in de warmtepiekvraag in de winter en kan bijvoorbeeld ingezet worden om overtollige elektriciteit om te zetten naar warmte. Om tot voldoende capaciteit te komen en warmteopslag voor eindgebruikers beter toegankelijk te maken, zijn innovaties en verdere opschaling nodig. Om de bekendheid van de voordelen van warmteopslag te vergroten, wordt door EZK en RVO verdere informatie gegeven aan gemeentes (vooral voor seizoensopslag) en industrie (in het bijzonder voor korte-termijn opslag).

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/07/kabinet-zet-in-op-energieopslag

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/06/07/bijlage-1-routekaart-energieopslag