The system

Het systeem

Seasonal storage
In the summer months, the water basin is heated by solar collectors or another renewable energy source.

Sustainable energy source
Sustainable heat sources may include geothermal heat, ground energy, solar heat, waste heat from companies/factories and wind turbines.

Direct use of hot water from the solar collectors, especially in the summer months.

Solar panels
With the HoCoSto system for tap water and space heating, and solar panels on the roof for electricity, you are completely self-sufficient.

Multiple use of space
The aluminium construction makes it possible to use the land on top of the buffer. Think of a football cage, a playground or a car park.

Heat when needed
In the winter months, the houses are heated by heat from the buffer.

Sustainable energy source
Sustainable heat sources may include geothermal heat, ground energy, solar heat, waste heat from companies/factories and wind turbines.

Direct use of hot water from the solar collectors, especially in the summer months.

Solar panels
With the HoCoSto system for tap water and space heating, and solar panels on the roof for electricity, you are completely self-sufficient.

Seasonal storage
In the summer months, the water basin is heated by solar collectors or another renewable energy source.

Multiple use of space
The aluminium construction makes it possible to use the land on top of the buffer. Think of a football cage, a playground or a car park.

Heat when needed
In the winter months, the houses are heated by heat from the buffer.

Opslag in combinatie met HoCoSto energiemanagement

Om de opslag zo efficiënt mogelijk in te zetten ontwerpt HoCoSto indien gewenst ook het volledige duurzame warmtesysteem inclusief technische ruimte en energiemanagement. Vanaf de afleverset in de woning of binnen het gebouw neemt de lokale installateur het over. De duurzame warmte of koude wordt ingevoerd in de gebruikelijke gebouw- of woninginstallatie.

Het ontwerp van het warmtesysteem omvat op hoofdzaak de volgende componenten:

  • Bron (of meerdere bronnen)
  • Lokaal warmtenet (HT/MT of bronnet)
  • Opslag (meerdere buffers/combinatie piek- en seizoensbuffer)
  • Technische ruimte (met warmtepomp)

Energiemanagement is een belangrijk element in het duurzame warmtesysteem. De CO2 uitstoot wordt tot vrijwel nul gereduceerd door warmteopslag slim te combineren met energie uit PV panelen of groene elektriciteit als hulpenergie voor het systeem. Als het systeem draait op volledig duurzame hulpenergie voor de (warmte)pompen gaat de SCOP (seasonal coëfficiënt of performance) naar oneindig.

Het duurzame warmtesysteem wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever of het bouwteam van de opdrachtgever.
Bij het ontwerpen van een warmtesysteem zijn de warmtevraag en de warmtebalans leidend voor de dimensionering van het systeem en de warmteopslag. Daarom worden allereerst de uitgangspunten voor het systeem samen vastgesteld.