HoCoSto warmtesysteem op bedrijventerrein van de toekomst in Tervuren (Belgie)

In opdracht van Interleuven gaat HoCoSto een collectief warmtesysteem realiseren op het innovatief bedrijventerrein Keiberg-Vossem in Tervuren (Belgie). Dit in samenwerking met Canalco, de Belgische infrapartner die het ondergrondse leidingwerk voor het warmtenet verzorgt.

 

Doelstelling

De doelstelling is om bedrijventerrein Keiberg-Vossem tot (bijna) zelfvoorzienende plot te maken met een zo laag mogelijke impact op het elektriciteitsnet. Vanuit een gemeenschappelijk beheer wordt daarom ingezet op lokale opwekking, lokale opslag & lokaal gebruik van energie op het ‘eigen’ terrein van ca. 7 hectare. Om dit mogelijk te maken focust Keiberg-Vossem op slimme infrastructuur en energiemanagement.

 

Modulaire energiehub

De energiehub met warmteopslag zal in eerste instantie gebruikt worden voor de verwarming en koeling van vijf kantoorpanden op het binnenterrein. Met dank aan het modulaire systeem is het mogelijk om op een later moment de 15 nog nieuw te bouwen panden aan te sluiten op de thermische energie hub. De warmtevraag van het totale terrein is 1GWh-th/jaar met een piekvermogen van ca. 875 kW-th. De koudevraag van het  totale terrein is 1GWh-th/jaar, met aanzienlijk hoger piekvermogen van 1.7 GW. Dit wordt veroorzaakt door een aantal productiebedrijven met een flinke hoeveelheid laagwaardige restwarmte uit het primaire proces, die het hele jaar rond beschikbaar is.

 

Multibron

Om de doelstelling te realiseren is er gekozen voor een combinatie van energiebronnen:

  1. Thermische opwek met zonnecollectoren voor warmteproductie zonder tussenkomst van elektriciteit.
  2. Restwarmte uit de koelleidingen. Een groot deel daarvan is het jaar rond beschikbaar.
  3. Een industriële warmtepomp voor slim gebruik van het elektriciteitsnet buiten de spitsuren. Er wordt een systeem van actieve koeling en passieve verwarming opgezet waardoor per saldo minimaal elektrisch vermogen ingekocht wordt.
  4. 150 kW-piek PV-panelen om in de zomer de actieve koeling te voorzien van de benodigde energie, in eerste instantie in een veldopstelling en met optie om uit te breiden naar de daken van nieuwe panden.

Opslag

De opslag voor vijf kantoorpanden is 1300 m3 seizoensopslag en 85 m3 piekopslag. Er is gekozen voor een combinatie van piekopslag en seizoensopslag. Dit omdat de opwek van energie via zonnepanelen weliswaar zorgt voor een hoog percentage zelfvoorzienendheid, maar als struikelblok heeft dat er tijdens de wintermaanden niet voldoende productie is. Daarom wordt ingezet op de buffertechniek van HoCoSto, dat thermische energie in de zomer opslaat en in de winter vrijgeeft. De warmte uit de opslag in combinatie met restwarmte van de productiebedrijven dekt de volledige warmtevraag af.

 

Viervoudig ruimtegebruik

De warmteopslag (1) wordt geplaatst onder een parkeerterrein(2). Dit doet tevens dienst als laadplein(3). Boven het parkeerterrein wordt een constructie geplaatst voor de collectoren(4).

 

Energiemanagement

  • DC-laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit
  • Energiebeheersysteem: sturing van het thermische en elektrische vermogen

 

Distributie

Het warmtenet distribueert 45 graden water met een retourtemperatuur van 30 graden of minder.

Het tapwatergebruik in de gebouwen is nihil, daarom is er gekozen voor een LTV netwerk.

Het koudenet levert 12 graden water af aan de aansluitingen. De retour bedraagt minimaal 18 graden, maar kan en mag hoger oplopen bij invoer van restwarmte.