HoCoSto biedt oplossing voor aansluitingsproblemen bij netcongestie

Wil je gasloos je pand verwarmen of koelen maar is je aansluiting is te klein en verzwaring niet mogelijk? Of krijg je geen nieuwe (groot)aansluiting voor je nieuwbouwplannen?

Thermische energieopslag

HoCoSto ontwikkelt, produceert en realiseert ondergrondse warmte- en koude opslag voor grootverbruikers van energie. We leveren standaard configurabele oplossingen inclusief slim energiemanagement maar ook storage-only voor systemen van derden. Door energie uit duurzame bronnen ondergronds op te slaan maken we duurzaam verwarmen en koelen mogelijk. 

Flexibel energiesysteem

Door gebruik te maken van een HoCoSto opslag ontstaat flexibiliteit in het energiesysteem. Het moment dat warmte nodig is en wordt gebruikt (vraag) wordt losgekoppeld van het moment dat duurzame warmte beschikbaar is (aanbod).

De HoCoSto opslag heeft een unieke draagconstructie waardoor geen wanden nodig zijn en de bovengrond weer bruikbaar is als parkeerplaats of sport- en speelveld. De opslag varieert tussen 500 m3 en 3000 m3.

Gepatenteerde ondergrondse opslag

Doelgroepen

Gebouw / utiliteit

Bedrijfspanden, scholen, sportaccomodaties, recreatie, hotels, wellness en zwembaden

Collectieve woonvoorziening

Appartementencomplexen, zorgcomplexen en wijken

Industrie

HoCoSto als oplossing voor industrie, energiehubs en industrieterreinen (food/agro)

Voor installateurs

Een HoCoSto warmteopslag integreren in systemen voor (proces)industrie, utiliteit of collectieve woonvoorziening

Duurzame energiebron

Zonnecollectoren

Zonthermie is een ideale bron als de afnemer als doelstelling heeft zelfvoorzienend te zijn. Je maakt hiermee direct warmte op je dak en slaat deze ondergronds op.

Duurzame energiebron

Stroom uit zon en wind (PV)

Bij voldoende zon en wind is er in Nederland een overschot aan stroom en duurzame stroom. Daardoor is duurzame stroom (ingekocht via het landelijke netwerk) ook goedkope stroom. Je genereert warmte met de warmtepomp en slaat deze ondergronds op. Of voedt rechtstreeks zonnestroom in.

Duurzame energiebron

Restwarmte

Bij restwarmte uit bijvoorbeeld koeling (airco) of restwarmte uit de procesindustrie kan deze bron worden toegevoegd aan de energiemix van het systeem.

Opslag van thermische energie voor

Gebouw & Utiliteit

Opslag van thermische energie voor

Industrie en agrarische sector

Opslag van thermische energie voor

Collectieve woonvoorzieningen