Sportpark Wernhout zelfvoorzienend, pilot geslaagd zegt voorzitter

Op een zonnige dinsdag in november kijkt voorzitter Jan Hereijgers tevreden naar de kwartaal-rapportage over de energieprestatie van ‘zijn’ duurzame sportaccommodatie VV Wernhout . Ja, jullie metingen kloppen: we zijn de gasrekening  kwijt, en de energierekening is vrijwel nihil. Het systeem werkt perfect, geeft geen problemen en draait –  zoals vooraf beloofd – energieneutraal’. 

Eind 2021 is het HoCoSto systeem opgeleverd en voorziet sindsdien de voetbalaccommodatie én de naastgelegen gemeentelijke sporthal van duurzaam opgewekte ruimteverwarming en tapwater.

Onze spelers en gasten kunnen lekker warm douchen zonder dat wij ons zorgen te maken over stijgende gasprijzen. Sterker nog: wij hebben besloten om onze kantine en bestuurskamer ook aan enkele andere organisaties uit Wernhout ter beschikking te stellen. Zij konden in de wintermaanden hun eigen onderkomen niet meer betaalbaar warm stoken’.

De voorbereiding voor de pilot heeft heel wat inspanning gevraagd van het bestuur. Daarom is Jan blij dat het voortaan in de bestuurskamer weer vooral over voetbal gaat! Een bijdrage vanuit Ministerie van VWS heeft het mogelijk gemaakt deze pilot uit te voeren met instemming van bestuur, leden en gemeente Zundert.  Alleen over één tegenvaller maakt hij zich nog druk: De begrote inkomsten uit de exploitatiesubsidie SDE++ vallen tegen omdat de gasprijzen zo hoog liggen en de subsidie hierdoor wordt gekort. Hierover wordt nog overleg gevoerd, want het is niet de bedoeling dat de vereniging hier financieel onder lijdt.

De HoCoSto installatie in Wernhout heeft zonthermie als bron, en een seizoensopslag om de warmte die wordt geoogst langdurig te bewaren.

Op een zonnige novemberdag kunnen zonnecollectoren nog een mooie opbrengst geven:  op 07 november werd 230 kwHth opgewekt! Deze opbrengst werd niet toegevoegd aan de seizoensopslag, maar heel efficiënt rechtsteeks ingezet als bijdrage aan de dagelijkse warmtevraag.

Meer details over de energieprestatie van dit project? Bekijk de projectpaper