Leidsche Rijn College Utrecht

In het voorjaar van 2023 is het Leidsche Rijn College van het warmtenet gegaan.
HoCoSto leverde een duurzame warmte-/koudevoorziening, met slim energiemanagementsysteem.
Dit EMS verwerkt de beschikbare hernieuwbare energie efficiënt, en voorkomt uitwisseling met het net zoveel mogelijk.

Opslag

Er zijn drie thermische opslagen geplaatst:
2 seizoensbuffers van 2000 m3 elk, en een piekbuffer van 170 m3.

Opwekking

Thermische collectoren (vacuüm buizen) in totaal 600 kW piek, en PV panelen 150kWp.

Energiemanagement (EMS)

De inpandige technische installatie verzorgt het intelligente energiemanagement. Een drietal water-water warmtepompen van elk
150 kW-th wordt naar behoefte ingezet voor koeling of na-verwarming. De regeling kijkt naar beschikbaarheid van PV-energie, zodat
opwekking en beschikbaarheid parallel verlopen. Hier ligt een belangrijke taak voor de piekbuffer: deze ontkoppelt vraag en aanbod.

 

Voor meer details over dit project zie ook het Project Paper | Leidsche Rijn College