Slimme koeling en restwarmteopslag voor zelfvoorzienend Leidsche Rijn College

Wat nog niet iedereen weet, is dat HoCoSto naast warmte ook koeling levert. En daar zijn de 1700 leerlingen van het Leidsche Rijn College in Utrecht deze eerste warme weken van het nieuwe schooljaar blij mee! 

Voorheen werd de Sportcampus, bestaande uit schoolgebouw en sporthal, niet gekoeld. Sinds de aanleg van de HoCoSto buffers en bijbehorende slimme regeltechniek is echter naast levering van duurzame warmte óók koeling mogelijk. Het HoCoSto EMS (energiemanagementsysteem) detecteert wanneer de temperatuur binnen het gebouw zo ver stijgt dat er sprake is van koelvraag. Bij koelvraag worden de warmtepompen ingezet, gevoed door de PV panelen op het dak van de school die in de zomermaanden veel energie opwekken (gelijktijdigheid).

De restwarmte van dit koelproces verwarmt echter niet – zoals airco’s – de buitenlucht van Utrecht, maar wordt hergebruikt!

Bij het LRC liggen twee grote HoCoSto buffers van elk 2000m3, waarvan er één gedurende de zomermaanden wordt geladen met duurzame warmte van zonnecollectoren. De andere opslag wordt gevuld met warmte afkomstig uit het gebouw, én met de restwarmte van het koelproces. Deze buffers bewaren deze opgeslagen warmte tot er vanuit het gebouw  een warmtevraag komt. Op dat moment wordt de beschikbare warmte vanuit de HoCoSto opslag gebruikt voor ruimteverwarming van school en sporthal.

Dus:

Zonnecollectoren én PV op het dak van de school, HoCoSto warmteopslag én slim energiemanagement.

Zo wordt op eigen locatie voldoende energie opgewekt én bewaard voor koeling in de zomer én verwarming in de winter!

  

En dat alles zonder verlies van ruimte: HoCoSto buffers liggen ondergronds, net onder maaiveld. Bij het Leidsche Rijn College is boven op de buffers een kleine terp aangelegd, prachtig ingericht als buitenverblijf voor de leerlingen.