Zijn er vergunningseisen om rekening mee te houden?

Niet alle gemeenten hebben onmiddellijk paraat hoe vergunningstechnisch om te gaan met deze innovatie! Onze ervaring is dat een melding uiteindelijk volstaat. Ook in grondwaterbeschermingsgebied is een HoCoSto buffer toegestaan, mits de melding PMV goed onderbouwd wordt.
Neem contact op met ons voor details.