Industrie

Warmteopslag voor energiehubs

Door de krapte op het elektriciteitsnet moet je met je bedrijf of industrieterrein mogelijk wachten om een aansluiting te krijgen. Door een collectieve industriële warmtepomp te combineren met warmteopslag van HoCoSto ontstaat een flexibel energiesysteem waarbij afgeschakeld kan worden op piekmomenten.

Meer weten over onze oplossing voor netcongestie?

In het kort

Beperkte transportcapaciteit

Door de enorme toename van duurzaam opgewekte stroom en elektrificatie van de warmteproductie bij afnemers is het transportnet overbelast. Hierdoor kun je geen of beperkt extra transport capaciteit verkrijgen. 

Primaire proces krijgt voorrang dankzij opslag

Met dank aan de opslag kan de warmtepomp bijvoorbeeld ’s nachts draaien in plaats van overdag. Hierdoor komt aansluitvermogen vrij voor de primaire processen en kan overdag passief verwarmd worden uit de opslag. Veelal tussen bestaande piektijden 7:00-9:00 in de ochtend en 17:00 en 19:00 in de avond.

Non firm ATO's en groepscontracten

Netbeheerders werken aan nieuwe financiële prikkels om het het net te flexibiliseren en ontlasten. Bij een non firm ATO bepaalt de netbeheerder wanneer er wél gebruik gemaakt kan worden van het net (buiten de bestaande piektijden). Door warmteopslag ontstaat ruimte op je aansluiting. 

Collectieve Smart Grid sturing

Door slim energiemanagement van de energiehub en het bundelen van de warmtevraag voor een industrieterrein komt ruimte vrij op de aansluiting of kan er dankzij een kleine(re) aansluiting toch gestart worden met de realisatie van nieuwbouwplannen.