Collectieve woonvoorziening

Bekijk ook de oplossing voor

Flexibel energiesysteem

Met een HoCoSto warmteopslag in combinatie met Smart Grid aansturing heb je een duurzaam warmtesysteem en kun je flexibiliteit ontsluiten in het energiesysteem. Het moment van opwekken van duurzame warmte middels een warmtepomp wordt in de tijd los gekoppeld van het moment dat warmte nodig is en gebruikt wordt. 

Door slimme aansturing gaat bijvoorbeeld de warmtepomp aan op het moment dat 1) de zon schijnt en zonnepanelen elektra leveren of 2) de elektra prijzen laag zijn of 3) je transportcapaciteit hebt van de netbeheerder. De warmte wordt ondergronds opgeslagen in de opslag en onttrokken op het moment dat passief verwarmen of koelen slimmer of noodzakelijk is.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Oplossing voor collectieve woonvoorzieningen en wijken

Piekbuffer

De 24-uurs warmte- en koude behoefte voor de wijk en utiliteit
wordt gegenereerd op de goedkope uren (of op uren met een
negatieve stroomprijs) en opgeslagen voor gebruik op de dure uren. 

100% Duurzaam

Goedkope uren zijn per definitie duurzame uren omdat er in Nederland bij voldoende zon of wind een overschot is aan duurzaam opgewerkte energie. Met een piekbuffer overbrug je de periode dat er geen wind of zon beschikbaar is.

Partner voor integrale warmteconcepten en warmtelevering in de wijk

Linthorst is een van de grotere partijen actief in de energietransitie. Voor grote integrale energiesystemen in de gebouwde omgeving werken wij samen in het ontwerp, beheer en realisatie.

Linthorst Energy zorgt voor de exploitatie.

Smart Grid aansturing

Slimme software zorgt dat er met een warmtepomp koude of warmte wordt gegenereerd (of beiden tegelijk) op het moment dat het aantrekkelijk is om te doen. Je slaat die thermische energie op en levert het vanuit de opslag uit op het moment dat er vraag is. Binnen de locatiespecifieke beperkingen, contractvorm en de wensen van de klant wordt het beste aansturingsprincipe gedefinieerd.