Doelgroepen

Gebouw / utiliteit

Bedrijfspanden, scholen, sportaccomodaties, recreatie, hotels, wellness en zwembaden

Collectieve woonvoorziening

Appartementencomplexen, zorgcomplexen en wijken

Industrie

HoCoSto als oplossing voor industrie, energiehubs en industrieterreinen (food/agro)

Voor installateurs

Een HoCoSto warmteopslag integreren in systemen voor (proces)industrie, utiliteit of collectieve woonvoorziening