Netcongestie

Flexibel gebruik van het elektriciteitsnet

Door de enorme toename van duurzaam opgewekte stroom en elektrificatie van de warmteproductie bij afnemers is het transportnet overbelast. Hierdoor kan er geen of beperkt extra transportcapaciteit verkregen worden. Netbeheerders werken er hard aan om te komen met nieuwe producten waar je financieel beloond wordt door het netwerk flexibel te gebruiken om aangeven van de Netbeheerder.

Meer dan 55% van ons elektriciteitsverbruik is warmte (en koude). Door gebruik te maken van warmte uit opslag komt er veel ruimte vrij op je aansluiting. 

Bekijk ook de oplossing voor

Hoe kun je flexibiliteit ontsluiten met Smart Grid aansturing?

Functies van warmteopslag bij netcongestie

Voor bestaande bouw en nieuwbouw

Als de bestaande elektrische aansluiting niet volledig 24/7 nodig is
voor het primaire proces is Power2Heat een oplossing. Stroom
wordt omgezet naar warmte op momenten dat er ruimte is op de
aansluiting en opgeslagen. Voor utiliteit en industrie betekent dit dat (als het primaire proces de minimale 3x80A niet volledig benut) een HoCoSto kan worden toegepast. Een collectieve woonvoorziening met 80-100 aansluitingen heeft aan een 3x80a aansluiting in combinatie met opslag voldoende. 

Spits mijden

Met behulp van een HoCoSto opslag kan de warmtepomp op vaste tijden uitgezet worden waardoor je op deze momenten een substantieel lager aansluitvermogen gebruikt tussen de bestaande piektijden 7:00-9:00 in de ochtend en 17:00 en 19:00 in de avond. Ondertussen maak je gebruik van passieve warmte of koude uit opslag. 

Flexfunctie

De buffercapaciteit van warmteopslag is groot. De inhoud is gelijk aan de warmtevraag van vele dagen. Hierdoor ontstaat veel flexibiliteit en kun je naast ‘spits mijden’ op aangeven van de Netbeheerder de warmtepomp tijdelijk uitzetten.

Druppelfunctie voor kleine aansluiting

Met een relatief kleine warmtepomp wordt de benodigde warmte uitgesmeerd over een lange periode geproduceerd (veel draaiuren). Je kunt dan met een kleine elektra aansluiting toch voorzien in je warmte- en koudebehoefte. Hiervoor is een relatief grotere opslag nodig.