Energiemanagement

Het systeem

Opslag                                                Energie uit een duurzame bron wordt  opgeslagen voor gebruik op een later moment (op dag-of weekbasis bij een piekbuffer en voor gebruik in de          winter bij seizoensopslag)

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: stroom uit zon- en wind opgewekt met een warmtepomp, aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte (collectoren) of restwarmte van bedrijven/fabrieken/warmtepompen.

Zonnecollectoren                  Met zonnecollectoren maak je direct warm water op je dak, klaar voor direct gebruik of voor de opslag.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater, verwarming en koeling in combinatie met zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend en energieneutraal.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de unieke gepatenteerde draagconstructie is benutting van het terrein bovenop de opslag mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
Tijdens spits op het elektriciteitsnet (piekopslag) of tijdens de winter (seizoensopslag) wordt het gebouw of de wijk ‘passief’ verwarmd of gekoeld vanuit de opslag.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

Opslag in combinatie met HoCoSto energiemanagement

Om de opslag zo efficiënt mogelijk in te zetten ontwerpt HoCoSto indien gewenst ook het volledige duurzame warmtesysteem inclusief technische ruimte en energiemanagement. Vanaf de afleverset in de woning of binnen het gebouw neemt de lokale installateur het over. De duurzame warmte of koude wordt ingevoerd in de gebruikelijke gebouw- of woninginstallatie.

Het ontwerp van het warmtesysteem omvat op hoofdzaak de volgende componenten:

  • Bron (of meerdere bronnen)
  • Lokaal warmtenet (HT/MT of bronnet)
  • Opslag (meerdere buffers/combinatie piek- en seizoensbuffer)
  • Technische ruimte (met warmtepomp)

Energiemanagement is een belangrijk element in het duurzame warmtesysteem. De CO2 uitstoot wordt tot vrijwel nul gereduceerd door warmteopslag slim te combineren met energie uit PV panelen of groene elektriciteit als hulpenergie voor het systeem. Als het systeem draait op volledig duurzame hulpenergie voor de (warmte)pompen gaat de SCOP (seasonal coëfficiënt of performance) naar oneindig.

Het duurzame warmtesysteem wordt ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever of het bouwteam van de opdrachtgever.
Bij het ontwerpen van een warmtesysteem zijn de warmtevraag en de warmtebalans leidend voor de dimensionering van het systeem en de warmteopslag. Daarom worden allereerst de uitgangspunten voor het systeem samen vastgesteld.

Bekijk onze gerealiseerde opdrachten