De opslag

In de ondergrondse thermische energieopslag wordt warmte en koude opgeslagen in water. Door goede isolatie kan de energie langdurig worden vastgehouden op temperaturen tot 90 graden.  De warmtevraag van het gebouw of de wijk bepaalt het formaat. De modulair te bouwen draagconstructie is uniek en gepatenteerd. Dit maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk: boven op de buffer kan een parkeerplaats, grasveld of speeltuin aangelegd worden. Er zijn geen betonnen wanden nodig. Deze duurzame bouwmethode zorgt voor een lage kostprijs en een kleine ecologische voetafdruk.

De draagconstructie wordt geplaatst in een op maat gemaakt gat (in talud gegraven). Door vergaande prefabricage is er een korte doorlooptijd op de bouwlocatie. Het gat wordt voorzien van isolatie en diverse niet-waterdoorlatende en beschermende kunststof lagen. De bovenkant van de draagconstructie wordt vervolgens afgedicht met isolatie en grond.

De HoCoSto bevindt zich in een gesloten circuit met de bron, het water in de opslag blijft in de opslag. Warmtewisselaars zorgen voor de uitwisseling van warmte. Het opladen van de thermische opslag kan met diverse duurzame bronnen, zoals zonnecollectoren, restwarmte, PV, wind of middels een warmtepomp (Power2Heat). 

De HoCoSto is toepasbaar als piekbuffer (opslag op dag- of weekbasis) of als seizoensopslag (STES = seasonal thermal energy storage, waarbij warmte in de zomer wordt opgewekt voor gebruik in de winter).

Duurzame energiebron
verwarmt buffer tot 90°

Toevoer koud

Warm voor gebruik

Energiemanagement

Om de opslag zo efficiënt mogelijk in te zetten ontwerpt HoCoSto indien gewenst ook het volledige duurzame warmtesysteem inclusief technische ruimte en energiemanagement. 

Alle voordelen op een rij

 • Inzetbaar als peakshaver (piekbuffer) al dan niet gecombineerd met seizoensopslag
 • Inzetbaar bij aansluitingsproblemen door netcongestie
 • Maakt het energiesysteem flexibel door het moment van opwekken (aanbod) en afname (warmtevraag van het gebouw of de wijk) te ontkoppelen
 • Relatief goedkoper dan alternatieve systemen
 • Toepasbaar in beschermd grondwatergebied
 • Water als energiedrager, eenvoudiger en goedkoper kan het niet!
 • Na installatie onzichtbaar, boventerrein weer beschikbaar
 • Inwendige bufferconstructie maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk
 • Modulair, formaat wordt in balans gebracht met de warmtevraag
 • Korte installatietijd door prefabricage
 • Geen betonnen constructies nodig
 • Lange levensduur, weinig onderhoud
 • Maakt gasloos mogelijk, ook bij MT warmtevraag (tot ˜70°) in bestaande woningen
 • Geen ingrijpende en kostbare ingrepen in de woning
 • Actief koelen en passief verwarmen als optie, zeker bij nieuwbouw!
 • HT opslagsysteem (˜90°) als hart van lokaal collectief warmtenet
 • Vergroot efficiëntie van warmtepomp en warmtenet
 • Gasgestookte piekketels overbodig
 • Zonnewarmte als bron, maar ook power-to-heat, geothermie, aquathermie en restwarmte

Eén van de mogelijkheden:

HoCoSto in combinatie
met zonnecollectoren
voor een woonwijk

Opslag                                                Energie uit een duurzame bron wordt  opgeslagen voor gebruik op een later moment (op dag-of weekbasis bij een piekbuffer en voor gebruik in de          winter bij seizoensopslag)

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: stroom uit zon- en wind opgewekt met een warmtepomp, aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte (collectoren) of restwarmte van bedrijven/fabrieken/warmtepompen.

Zonnecollectoren                  Met zonnecollectoren maak je direct warm water op je dak, klaar voor direct gebruik of voor de opslag.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater, verwarming en koeling in combinatie met zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend en energieneutraal.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de unieke gepatenteerde draagconstructie is benutting van het terrein bovenop de opslag mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
Tijdens spits op het elektriciteitsnet (piekopslag) of tijdens de winter (seizoensopslag) wordt het gebouw of de wijk ‘passief’ verwarmd of gekoeld vanuit de opslag.

Duurzame energiebron
Duurzame warmtebronnen kunnen o.a. zijn: aardwarmte, bodemenergie, zonnewarmte, restwarmte van bedrijven/fabrieken en windturbines.

Direct gebruik van warm water van de zonnecollectoren vooral in de zomermaanden.

Zonnepanelen
Met het HoCoSto systeem voor tapwater en ruimteverwarming en zonnepanelen op het dak voor stroom ben je volledig zelfvoorzienend.

Seizoensopslag
In de zomermaanden wordt het waterbassin verwarmd door zonnecollectoren of een andere duurzame energiebron.

Meervoudig ruimtegebruik
Door de aluminium constructie is benutting van het terrein bovenop de buffer mogelijk. Denk hierbij aan een voetbalkooi, een speeltuin of een parkeerplaats.

Warmte wanneer nodig
In de wintermaanden worden de woningen verwarmd door warmte uit de buffer.

Bekijk onze gerealiseerde opdrachten